Aprašymas

                                                             Apie organizaciją

 

Kuršėnų miesto mokinių savivaldų informavimo centras (KMSIC) – tai miesto mokyklų savivaldų centras, kuris yra Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinys Šiaulių r. savivaldybėje. Mūsų misija – vienyti Šiaulių r. savivaldybės  mokinių savivaldas; skatinti mokinių savivaldų bendradarbiavimą, rūpintis kompetencijų kėlimu ir problemų sprendimų būdais, atstovauti moksleivių interesams regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Lietuvos moksleivių sąjunga – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. Bendradarbiaudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, aiškindamasi moksleivių interesus, organizacija siekia prisidėti prie švietimo ir jaunimo politikos formavimo nacionaliniu lygmeniu.

 

                          Vykdydami savo veiklą Kuršėnų MSIC ir LMS:

• Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
• Atstovauja mokinius formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
• Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
• Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
• Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
• Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
• Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.

Vietovė

Sodo G. 4, Kuršėnai 81178, Šiauliai, Lithuania

DARBO VALANDOS
 • Pirmadienis

  15:00 - 19:00

 • Antradienis

  15:00 - 19:00

 • Trečiadienis

  15:00 - 19:00

 • Ketvirtadienis

  15:00 - 19:00

 • Penktadienis

  15:00 - 19:00

 • Šeštadienis

  Uždaryta

 • Sekmadienis

  Uždaryta

 • 2024-04-16 4:36 local time

 • No comments yet.
 • Add a review