Aprašymas

                                                                   Apie skautus

 

                                                              Žemaitijos skautai

 

Skautai Lietuvoje veiklą atkūrė dar 1988 m., Mažeikiuose juos pradėjo burti Artūras Višnevskis. Po to, kai Lietuva atkūrė Nepriklausomybę, 1991 m. kovo 3 d. buvo įsteigta Žemaitijos skautų organizacija. Skautų ugdymo procesas vyksta per mokymąsi veikiant ir apima labai daug formų: kassavaitiniai susitikimai – sueigos, žygiai, stovyklos, akcijos, mokymai vadovams ir t. t. Šiuo metu Žemaitijos skautų organizacijoje yra 300 narių nuo 7 iki 60 metų. Organizacijos vienetai įsikūrę Žemaičių Kalvarijoje, Sedoje, Mažeikiuose, Ventoje, Akmenėje, Kuršėnuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Organizacijos nariu gali tapti kiekvienas – tiek jaunas, tiek garbaus amžiaus žmogus. Svarbu turėti motyvacijos būti bendruomenėje, kelti sau iššūkius ir turėti noro pažinti daugiau.

 

                                                                     Skautų veikla

 

Pagal galimybes stengiamės dalyvauti visuose renginiuose, kuriuose yra skautų judėjimui artima mintis. Tai gali būti religinio, patriotinio pobūdžio renginiai: Lietuvos jaunimo dienos, Atsinaujinimo savaitgalis prieš Adventą, valstybinių švenčių minėjimai. Taip pat socialinės akcijos, nevyriausybinių organizacijų mugės ar renginiai šeimai. Vasaros stovykla, žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus ir kalėdinis linksmavakaris – tradiciniai renginiai, į kuriuos susirenka skautai iš visos organizacijos. Kiti renginiai: žygiai, iškylos, susitikimai – mažesnės apimties tiek dalyvių skaičiumi, tiek renginio trukme, kurie paprastai vyksta bent vieną kartą per mėnesį.

 

                                                                   Ugdymas

 

Mokymasis pažinti, mokymasis veikti, mokymasis bendradarbiauti, mokymasis būti savimi – pagrindiniai organizacijos ugdymo ramsčiai. Jų dėka lavinamos visos vaikų ir jaunuolių vystymosi sritys: fizinė, intelektinė, emocinė, socialinė ir dvasinė. Skiltis – mažiausias organizacijos struktūrinis vienetas, susidedantis iš 4-8 panašaus amžiaus narių. Jiems vadovaujantis skiltininkas – vadovas – dirba pagal skautų patyrimo laipsnių programą, kuri apima pagrindines ugdymo sritis. Remdamasi šia programa, organizacija siekia patenkinti jauno žmogaus interesus, bendravimo poreikį. Siekiama atskleisti vaiko prigimties galias, ugdyti dorą, laisvą, savarankišką, išradingą, atsakingą, kūrybišką, sparčiai kintančioje socialinėje aplinkoje prisitaikyti sugebančią asmenybę.

 

Jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“.

Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“.

Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu jaunesniam skautui“.

Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.

Vietovė

V. Kudirkos G. 33, Kuršėnai 81147, Šiauliai, Lithuania

Sekite mus
DARBO VALANDOS
 • Pirmadienis

  Atidaryta 24h

 • Antradienis

  Atidaryta 24h

 • Trečiadienis

  Atidaryta 24h

 • Ketvirtadienis

  Atidaryta 24h

 • Penktadienis

  Atidaryta 24h

 • Šeštadienis

  Uždaryta

 • Sekmadienis

  Uždaryta

 • 2024-04-16 3:42 local time

 • No comments yet.
 • Add a review